De roede tot succes!

jan 4, 2010

Home 9 Huwelijk en gezin 9 De roede tot succes!
(Leestijd: 3 minuten)

“Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg.” (Spr.23:24)

Vandaag kwam ik volgend artikel tegen dat een glimlach op mijn gezicht bracht…

Kinderen die soms een tik(je) krijgen, groeien succesvoller op

(Belga) Het is tegenwoordig uit den boze of zelfs verboden je kind te straffen met een tik. Ten onrechte, zo meldt de Sunday Times. Want kinderen die als ze klein zijn op die manier worden bestraft, groeien op tot succesvollere en gelukkigere volwassenen.

“Wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet”. Onder dat motto hielden ouders (meestal vaders) hun kinderen generaties lang op het rechte pad door ze te bestraffen met harde hand. Die aanpak is geleidelijk aan in onbruik geraakt, zozeer zelfs dat de Amerikaanse psychologieprofessor Marjorie Gunnoe, van het Calvin College in Grand Rapids, Michigan, die dit wilde onderzoeken, moeite had om voldoende mensen te vinden die geregeld een klap hadden gekregen. Uiteindelijk lukte het haar toch om 2.600 proefkonijnen te ondervragen, van wie een kwart nooit één klap had gekregen en de rest wel. Dat bracht haar tot de vaststelling dat er “niet genoeg wetenschappelijke gronden zijn om ouders de vrijheid te ontnemen hun kinderen te bestraffen zoals ze willen”. “Ik beschouw het geven van klappen ook als een gevaarlijke methode, maar er zijn situaties waarin een gevaarlijke methode noodzakelijk is,” aldus professor Gunnoe. Volgens haar onderzoek deden kinderen die tot hun 6 jaar regelmatig een pak rammel kregen het als tieners beter op school en gingen ze vaker naar de universiteit dan kinderen die met zachtere hand waren grootgebracht. De lijfstraffen moet wel op een bepaald moment stoppen, want kinderen die ook als adolescenten nog slaag kregen, gaven later blijk van gedragsstoornissen. (HMU)

Bron:  www.Metrotime.be 03/01/2010

Weer een zoveelste  vaststelling die stilaan teruggrijpt naar de eeuwenoude waarheid van Gods Woord.  Steeds past de mens zijn theorieën aan of schaaft ze bij, terwijl Gods Woord simpelweg staat en blijft staan.

“Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande.” (Spr.29:15)

Ouders, voedt jullie kinderen op zoals de Schepper dit heeft voorgeschreven in Zijn Woord, de Bijbel!  Laat jullie niet verleiden door al die psychologische trucjes die het uiterlijk vertoon van het kind willen aanpakken, maar de binnenkant ongeroerd laten.  Een appelboom die slechte vruchten geeft, maak je ook niet beter door andere appeltjes aan de takken te hangen.

“Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen.” (Spr.29:17)

Ga altijd op zoek naar de wortel van het probleem, en die bevind zich steeds in het hart!  Leer de kinderen hun hart kennen, leg hun uit wat er in hun omgaat als ze liegen, boos zijn, enkel aan zichzelf denken enz… Leer hun deze zonden zien zoals God ze ziet en verwijs ze dan steeds naar het werk wat Christus heeft gedaan hier op aarde.  Leer hun een nood aan een Redder zien en verwijs steeds naar die Redder als enige hoop op vergeving en verandering.  Leef het evangelie voor aan jullie kinderen zodat ze mogen zien dat het Woord leeft, ook in jou!  En ook hierin heeft tuchtiging een plaats, net zozeer onze Vader dit ook bij Zijn kinderen doet.

“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.” (Spr.22:6)

 

Translate »