God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

De Resoluties van Jonathan Edwards (2)

door | okt 5, 2009 | Even bezinnen

Leestijd: 5 minuten

Tijd is kostbaar!

Eens komt de eeuwigheid. Hoe zal het dan met je zal zijn? Dat ligt eraan op welke manier je je tijd hebt besteed.

Hoe kun je eigenlijk zeggen of iets kostbaar is of niet? Dan moet je kijken of iets belangrijk is. Als je iets erg belangrijk vindt, dan heb je er ook veel voor over. Dan is zoiets kostbaar voor je.

Waarom is de tijd dan zo kostbaar?  Omdat het aan je tijdsbesteding ligt, hoe het in de eeuwigheid met je zal zijn! Voor de alledaagse dingen geldt het al, dat je je tijd goed moet gebruiken.

Vroeger gold dit nog veel sterker. Als je niet werkte, werd je arm. Andere mensen keken je dan scheef aan. En nog steeds is het zo, dat je er veel aan hebt als je je tijd goed gebruikt. Maar de tijd die we hebben, is nog veel belangrijker vanwege de eeuwigheid.

Hoe het in de eeuwigheid met je zal zijn, heerlijk of juist vreselijk, hangt ervan af hoe je in dit leven je tijd hebt besteed!

Daarom is de tijd dus zo kostbaar. Je eeuwige geluk hangt af van hoe je deze tijd gebruikt!!

Met een voorbeeld zal ik dit duidelijk maken.

De mensen vinden geld heel waardevol. Als geld nu iets was, waar ze niets mee konden doen, zou het niet zoveel waarde voor ze hebben. Maar als je er iets heel moois mee kunt kopen, dan heeft het juist wel veel waarde voor je. Geld heeft ook veel waarde voor je, als je daarmee iets akeligs kunt voorkomen.

Hoe mooier datgene is, wat je wilt kopen, des te meer waarde hecht je aan je geld. En andersom is het ook waar: hoe akeliger datgene is, wat je kunt voorkomen door te betalen, des te kostbaarder is dat geld voor je.

Als er nu iets was, waarmee je kon voorkomen, dat je zou sterven, wat zou dat dan een kostbaar iets voor je zijn!
Maar om die reden is de tijd juist zo enorm kostbaar! Doordat we tijd hebben, is het mogelijk verlost te worden van een eeuwige dood, een eeuwige ellende! Ja, en dat niet alleen. Doordat we tijd hebben, is het ook mogelijk om het allerheerlijkste te kunnen krijgen, wat er is: eeuwige blijdschap en heerlijkheid!

(“Tijd is kostbaar“, Jonathan Edwards, ISBN10 9033119676)

Vervolg van zijn resoluties…

20. Ik ben vastberaden de strengste matigheid in eten en drinken aan te houden.

21. Ik ben vastbesloten om nooit iets te doen, dat als ik het bij iemand anders zou zien, ik het een juiste gelegenheid zou vinden om hem te verachten, of waardoor ik hem slechter zou achten.

22. Ik ben vastbesloten om te proberen zoveel mogelijk blijdschap te verkrijgen in de andere wereld als binnen mijn bereik ligt; met alle kracht, macht, levenslust en enthousiasme, ja zelfs geweld, die ik bezit of mezelf kan aanwenden, op welke manier ook.

23. Ik ben vastbesloten regelmatig bewust dingen te ondernemen, die onwaarschijnlijk tot eer en glorie van God lijken te zijn, en ze terug te brengen naar hun oorspronkelijke bedoeling, ontwerp of doel. Als ik ondervind dat ze niet tot eer en glorie van God zijn, bestempel ik het als een breuk op de 4de resolutie.

24. Ik ben vastbesloten dat wanneer ik mezelf betrap op het doen van een slechte daad, de oorsprong ervan te achterhalen. Ik zal er zowel nauwlettend naar streven om het nooit meer te doen en er tegen  vechten als bidden met al mijn macht.

25. Ik ben vastbesloten om zorgvuldig en constant te onderzoeken wat dat ene ding in mij is, dat bij het minste mij doet twijfelen aan de liefde van God, en al mijn krachten tegen dit te bundelen.

26. Ik ben vastbesloten om die dingen achterwege te laten waarvan ik vind dat ze mijn zekerheid van redding verzwakken.

27. Ik ben vastbesloten om nooit moedwillig iets te verzuimen tenzij het voor de glorie van God is; en om regelmatig dat verzuimen te onderzoeken.

28. Ik ben vastbesloten om de Schrift zo grondig, onophoudelijk en regelmatig mogelijk te bestuderen, zodat ik objectief kan waarnemen dat ik groei in de kennis van deze.

29. Ik ben vastbesloten nooit iets een gebed te noemen, of te laten doorgaan als een gebed, ook niet als een verzoek om gebed, als het op een manier is opgesteld, dat ik niet kan hopen dat God het zal antwoorden; ook niet de belijdenissen die mij niet de hoop geven dat God ze zal aanvaarden.

30. Ik ben vast besloten om elke week tot het uiterste te strijden om verder te groeien in geloof en om de verleende genade te verbreden in zijn toepassing dan de week voorheen.

31. Ik ben vastbesloten om nooit ook maar iets te zeggen tegen iemand, tenzij het helemaal verenigbaar is met de hoogste graad van christelijke eer en de liefde voor de mensheid,  de diepste nederigheid, en de wetenschap van mijn eigen fouten en falen en overeenstemmend met de ‘gouden regel’(Mat.7:12). De dingen die ik tegen iemand heb gezegd wil ik regelmatig toetsen aan wat staat in deze resolutie.

32. Ik ben vastbesloten om strikt en stevig vast te houden aan mijn hoop dat Spr. 20:6 “Een betrouwbare man – wie kan hem vinden?”  niet slechts gedeeltelijk in mij zal volbracht worden.

33. Ik ben vastbesloten om altijd te doen wat ik kan in het maken, onderhouden, oprichten en bewaren van vrede, als het niet gebeurd ten koste van andere waarden. Dec. 26, 1722.

34. Ik ben vastbesloten om als ik iets vertel enkel de zuivere en eenvoudige werkelijkheid weer te geven.

35. Ik ben vastbesloten dat als ik me zoveel de vraag stel of ik mijn plicht heb gedaan, zodat het mijn rust en kalmte verstoord, deze vraag op te schrijven samen met het antwoord. Dec. 18, 1722.

36. Ik ben vastbesloten om nooit kwaad te spreken over iemand, behalve als ik er iets goeds mee voor ogen heb. Dec.19,1722.

37. Ik ben vastbesloten om iedere nacht, voor ik ga slapen, te onderzoeken, waarin ik nalatig ben geweest, welke zonde ik heb begaan en waarin ik mezelf heb verloochend. Dit zal ik ook doen op het einde van iedere week, maand en jaar. Dec. 22 en 26, 1722.

38. Ik ben vastbesloten om nooit iets belachelijks, speels of lachwekkend te zeggen op de dag van de Heer. Sabbat’s avond. Dec. 23, 1722

39. Ik ben vastbesloten dat ik niets zal doen waarvan ik twijfel aan de wettelijkheid, op hetzelfde moment wil ik er over na denken en achteraf onderzoeken, of het wettelijk is of niet. Behalve als ik evenveel twijfel aan de juistheid van het te laten.

40. Ik ben vastbesloten om iedere nacht voor ik naar bed ga te onderzoeken of ik gehandeld heb op de best mogelijk manier dat ik kon, met betrekking tot eten en drinken. Jan. 7, 1723.

(Wordt vervolgd…)

9033119676
Translate »
%d bloggers liken dit: