…al is het maar “om de mensen niet af te schrikken”
“om mijn vriend te winnen”
“om de persoon niet voor de kop te stoten”
“om niet hard of veroordelend over te komen”

…maar het is een o zo essentieel onderdeel van Gods Evangelie…

De leer van de volmaakte heiligheid van God,
de complete zondigheid van de mens en
de rechtvaardige toorn van eeuwig verderf in de hel.

Hoe anders komt de noodzakelijkheid van redding en de schoonheid van Gods plan van verlossing en Zijn genade tot uiting?

“Want allen hebben gezondigd” (Romeinen 3:23)

(Deze clip kan schokkende artistieke beelden bevatten van bijbelse scenario’s zoals b.v. hoe God de mens ziet)