De E.H.B.O. van een Christen

nov 15, 2009

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 De E.H.B.O. van een Christen
(Leestijd: 4 minuten)

Goede theologie kan je leven redden! (Ray Pritchard)

We weten allemaal dat goede theologie je ziel kan redden, maar in tijden van beproeving kan hetgeen je kent en nog herinnert van de waarheid je letterlijk redden uit de wanhoop,  dus je leven redden.  Op momenten dat je als Christen overspoeld wordt door problemen in je huwelijk, met je gezondheid, in je gezin, met je familie, op je werk is vaak het enige wat rest je reeds opgebouwde theologie (kennis van God door Zijn Woord).

Tijdens beproevingen kan alles wazig en verward lijken en is het vaak moeilijk om balans te vinden tussen gevoel en verstand. Daarom is het noodzakelijk dat iedere Christen op momenten dat het goed gaat in zijn leven werkt aan zijn kennis uit Gods Woord. Niet om hiervan een dikker hoofd te krijgen, maar zodat wanneer deze kennis beproefd wordt, dit volharding van je geloof mag uitwerken en ze meer en meer een stuk van jezelf mag worden (cf. Jak. 1:2-4).  Hoe meer je geloof in iets beproefd wordt, hoe meer het geworteld wordt in je hart, mits dit geloof gebaseerd is op Zijn Woord.

Anders gezegd, iedere Christen hoort een E.H.B.O. kit (Eerste Hulp Bij Ontbering) te hebben voor zijn geloofsleven.  Kennis van een aantal fundamentele waarheden die een Christen in zijn hart hoort te dragen om de stormen van het leven te trotseren met een gerust en vreugdevol hart.  Let op, dit is geen magisch iets dat je pas boven haalt wanneer het water je aan de lippen zit!!!  Dit zijn waarheden waarin je jezelf hoort te verdiepen en te onderzoeken vanuit de Bijbel, samen met gebed, zodat het stilaan gegraveerd mag worden in je hart.  Daarom heeft God ze ook bekend gemaakt in Zijn Woord zodat ze als houvast mogen dienen bij iedere Christen, ieder dag opnieuw.  Onderstaande lijst geeft elf fundamentele waarheden die gelden voor alle Christenen en een ware ruggensteun zijn voor degenen waar deze waarheden gegraveerd zijn in het hart.

Eerste Hulp Bij Ontbering

  • God is goed.
   (Ps. 145:8-9; 100:5; 106:1; 107:1; Luc. 18:19; Joh. 10:11; Openb. 21:1-7)
  • God is trouw.
   (Ps. 105:5; Deut. 32:3-4; Num 23:19; 2 Tim. 2:11-13; 1 Kor. 1:9; 10:13; 2 Tess. 3:3; 1 Joh. 1:9; Openb. 19:11)
  • Hij zal me nooit in de steek laten.
   (Ps. 37:28; 2 Tess. 3:3; Matt. 28:19-20; 2 Tim. 2:11-13; Hebr. 13:5)
  • Zijn genade duurt voor eeuwig.
   (2 Tim. 1:9; ; Heb. 6:17-20; Joh. 6:48; Titus 3:4-7; Joh. 6:39-40, 51; 10:28-30; Dan. 4:34, 12:2)
  • Wat er met me gebeurd is geen vergissing.
   (Rom. 8:28; Ef. 1:11; Jes. 46:9-10; Jes. 25:1; Fil.1:6; Spr. 16:4; Hand. 2:23; 4:28; Job 23:10)
  • God heeft een doel.
   ( Jac. 1:2-4; Rom. 8:17; 2 Kor. 12:9-10; 1 Pet. 1:6-8; Joh. 12:27; Hand. 13:36; Rom. 14:7-9; Jes. 42:8; Jes. 43:7)
  • Hij werkt Zijn plan dat Hij voor me heeft uit.
   (Fil.1:6; Hand. 13:36; 1 Tess. 4:7; Fil 2:13; 2 Kor. 3:5; Jac. 4:13-15; Job 23:10)
  • God houdt nog steeds van mij.
   (Rom. 8:33-36; Joh. 16:27; 1 Joh. 4:9)
  • De Heilige Geest woont in mij.
   (1 Kor. 6:19; 2 Kor. 5:5; 1 Kor. 11:3; Rom. 5:5; Ef. 1:13; 2 Tim. 1:14)
  • Jezus leeft vandaag nog steeds.
   (Hebr. 13:8; Hand. 7:53; Openb. 1:17-18)
  • Hij zal op een dag terugkeren naar de aarde voor Zijn kinderen.
   (Joh. 14:1-3 ?; 1 Tess. 4:13-18; Hand. 1:11; Open. 1:7; 22:12; 20)

Lieve broers en zussen in de Here, dit zijn waarheden die al van voor de grondlegging der wereld vaststaan en gelden voor alle kinderen van de Heer, voor alle gelovigen die de verdorvenheid van hun ziel door zonde inzien en al hun vertrouwen op hun Heer, Jezus Christus, hebben gevestigd.  Voor hen die dagelijks en vaak tevergeefs lijken te vechten tegen de zonde die zich manifesteerd in hun leven en hierdoor vol schaamte om genade smeken bij God, de enige ware Verlosser.  Zij die voor de heilige God liever zouden wegkwijnen, maar toch een groeiend verlangen hebben om Hem meer en meer te kennen en dichter en dichter bij Hem te komen zoals Mozes in Exodus 33:11.  Voor jullie staan deze beloften als een rots, onveranderlijk en verzegeld door God in Zijn Woord. Laat niemand u deze troost, rust en vrede ontnemen maar kerf ze in je hart!!!

 

Translate »