G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

De belangrijkste focus in de opvoeding van baby tot kleuter

door mrt 19, 2016

Gepromoveerd

Als kersverse vader van een dochter start er een nieuwe fase in mijn leven. Voor het eerst komt er nieuw leven in huis. Mijn vrouw en ik ontvangen naast ‘echtgeno(o)t(e)’ een nieuwe rol: ‘ouder’. Naast gezinshoofd ben ik sinds 15 dagen gepromoveerd tot papa. Met deze nieuwe rol komt heel wat verantwoordelijkheid.

Ondergedompeld in de post-moderne maatschappij anno 2016 zijn de vaste rollen in het gezin vloeibaar gemaakt. De weggesmolten absolute waarheid van een Goddelijk gezinsontwerp ten voordele van legio liquide mensgerichte meningen, geeft een culturele cocktail van richtingloosheid. Je gezin leiden en je kinderen opvoeden is gedegradeerd van een van Gods meesterwerken naar proefondervindelijk gepsychologiseerd pragmatisme. God is dood en de mens is top. Bijgevolg zijn we overgelaten aan een humanistische ontdekkingsreis over hoe we best papa en mama kunnen zijn, en hoe we onze kinderen het best kunnen opvoeden.

Lees de opvoedingstijdschriften er eens op na. Eenieder deelt zijn ervaringen over wat voor hem wel en niet heeft gewerkt. Prima als het gaat over niet-morele tips zoals hoe flesjes babyspijs efficient opwarmen. Zodra de tricks de voeding overstijgen en de opvoeding behelzen, komt de warme brei van richtingloos proefondervindelijkheid ons tegemoet.

Proefondervindelijk opvoeden. Sommige ouders komen pas na jaren erachter dat ze een heilloze opvoedingsweg zijn ingeslagen.

Soms met desastreuze gevolgen zoals een nageslacht gekenmerkt door een mix van ondankbaarheid, ongehoorzaamheid, rebellie tegen elke vorm van gezag, bitterheid en gebrek aan discipline.

De heilzame opvoeding

Hoe kunnen wij als kersverse papa en mama te weten komen wat de heilzame opvoeding is? Een gezonde opvoeding waarin we focussen op het belangrijkste voor elke fase van de ontwikkeling van ons dochtertje. Voor ons christenen is het antwoord eenvoudig: wij geloven in een levende God die de blauwdruk voor elk aspect van het leven heeft gegeven in Zijn geschreven Woord – de Bijbel. Daarin openbaart de alwijze God Zich immers als Vader voor Zijn kinderen.

Het is dus voor mij een kwestie van Gods geschreven Woord te onderzoeken naar de principes en richtlijnen over de heilzame opvoeding.

‘De weg naar het kinderhart’ van Tedd Tripp is een uitmuntend praktisch boek voor deze gelegenheid. Tedd Tripp verzamelt de bijbelse principes van opvoeding en groepeert ze per fase in de groei van een kind. Zo ontvouwt zich een goddelijk kompas dat richting en doel geeft aan ouderschap en opvoeding. We hoeven niet proefondervindelijk op te voeden in een op hol geslagen oceaan van mensgerichte meningen. We mogen rusten op de betrouwbare blauwdruk dat de Alwijze Architect des levens heeft uitgetekend.

De belangrijkste focus

In de fase van baby tot kleuter is er 1 belangrijke les. Die moet onze continue focus zijn voor de eerste 5 levensjaren. Als ik die focus kwijtraak verlies ik een grote opportuniteit om een gezond fundament te leggen in het leven van mijn dochertje.

De belangrijkste les is dat mijn dochter onder gezag staat. Ze is gemaakt door God en dus heeft Hij heeft het recht om over haar te regeren.

Ze leeft niet autonoom: het is haar plicht om God in alles te gehoorzamen. Op een dag zal ze immers hiervoor rekenschap aan Hem moeten afleggen. Maar hier is de punchline voor ons als ouders:

God heeft Zijn gezag gedelegeerd aan ouders.

Efeze 6:1-3 leert ons dit bijbelse principe: ‘Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.’

Onze dochter heeft de plicht God in alles te gehoorzamen. En omdat iedere ouder gedelegeerd gezag heeft ontvangen van God, is onderwerping aan het ouderlijk gezag dus een concrete vorm van onderwerping aan Gods gezag.

Wauw, wat een wonderlijk krachtige boodschap.

Terwijl ons kleine meisje zich ontplooit van baby naar kleuter is levendige levensles steeds dezelfde:

“Lieve dochter, er is een God in de hemel die wilt dat jij luistert naar papa en mama. Wees daarom gehoorzaam en neem ons onderricht ter harte.”

Het is werkelijk de hedendaagse parafrase van een eeuwenoud Bijbels principe:

Luister, kinderen, naar de vermaning van je vader
en sla er acht op om inzicht te leren kennen,
want ik geef jullie een goede les:
verlaat mijn onderricht niet!”

(Spreuken 4:1)

Ouderschap ontneveld

Uit de mysterieuze nevelen van hedendaags proefondervindelijk ouderschap herontdekken we de wonderlijk eenvoudige helderheid van Bijbelse opvoeding.

Bepakt met deze focus starten we het avontuur van het Bijbels opvoeden van een dochter anno 2016.

Wie doet er mee?

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »