Prik je niet vast op één Bijbelvers

Mijn grootvader vergeleek vroeger de Bijbel met een viool en zei: "Je kunt er alle liedjes op spelen." Hij bedoelde dat al die Bijbelverzen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, afhankelijk van het perspectief en de intentie van de lezer. Volgens...
Home 9 Categorie: Bijbelstudie
Een schat in een aarden kruik

Een schat in een aarden kruik

'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.' 2Korinthe  4:7 Een christen is...

Davids overgrootmoeder

Davids overgrootmoeder

"En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader...

Genade en vrede

Genade en vrede

“Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is: genade zij u en vrede van...

Leiden alle wegen naar Rome?

Leiden alle wegen naar Rome?

“Alle wegen leiden naar Rome” is een gezegde dat wel eens gebruikt wordt om aan te geven dat er verschillende methoden zijn om een doel te...

Altijd prijs (3)

Altijd prijs (3)

In onze studie over huichelarij (Matt.6:1-8, 16-18) hebben we al onderzocht wat het precies is en hoe het te werk gaat.  Het is als een sluw monster...

Altijd prijs (2)

Altijd prijs (2)

En?  Heb je de voorbije week je levens eens nagegaan of mijnheer Huichelarij ook in jouw hart schuilt en af en toe naar buiten durft komen zoals...

Altijd prijs (1)

Altijd prijs (1)

Sostratos van Knidos is een architect die leefde rond 300 v.Chr.  Sostratos kwam uit Knidos. Hij wordt als de bouwmeester beschouwd van de grote...

Lichtgevend licht

Lichtgevend licht

Jezus' discipelen kregen niet enkel te horen dat ze het zout van de aarde waren, Hij ging Zijn rede verder met hun "licht van de wereld" te noemen. ...

Zoutend zout

Zoutend zout

Ken je dat, zo van die algemeen gekende uitdrukkingen die iedereen al eens heeft gehoord of gebruikt, maar die niet altijd even goed begrepen...

Een leven waard om te sterven

Een leven waard om te sterven

Stel je eens voor dat ik een week de tijd krijg om jou onopgemerkt te volgen.  Alles wat je doet of zegt zou ik kunnen volgen zonder dat je het zou...

Meer dan goedheid

Meer dan goedheid

Toen God aan Mozes voorbijging en zichzelf bekend maakte aan hem zei Hij: "HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van...

Arbeiders, aan het werk!

Arbeiders, aan het werk!

Wanneer we spreken over Simson dan denken  velen onmiddellijk aan de sterke held die Israël verloste van de Filistijnen.  De onoverwinnelijke man...

Er staat geschreven…!

Er staat geschreven…!

"De Bijbel, een boek dat eigenlijk op geen enkele boekenplank mag ontbreken, ... het is inspirerend voor iedereen" stond geschreven op een...

Tegenstelling in Handelingen?

Tegenstelling in Handelingen?

Als we Handelingen 9:4-7 langs Handelingen 22:6-9 leggen, lijken we te kunnen vaststellen dat de Bijbel zich rechtstreeks tegenspreekt. We lezen...

Kind van God zijn

Kind van God zijn

“...omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen...

Kunnen we God kennen?

Kunnen we God kennen?

'Wie ben ik om te zeggen hoe God eruit ziet, hoe Hij functioneert en wat Hij wil?  Zelf ben ik maar een eenvoudig mens met een beperkt verstand,...

Eén wens…

Eén wens…

"Beste wensen en een goede gezondheid!  Al de rest kunnen we kopen hé..."- Westerse mens, 21ste eeuw Als je slechts één iets zou mogen vragen aan de...

Gods liefde en genade in Eden

Gods liefde en genade in Eden

Het moeten vertrekken uit de hof van Eden, was een van de grootste geschenken die God ons gaf! Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, stierven ze zowel...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »