Een eenheid die gezegend wordt

De zegen van de Heer is voor ons van onschatbare waarde. We bidden ervoor bij de maaltijd, vragen erom wanneer we samenkomen met medegelovigen, en wensen het elkaar toe bij het afscheid nemen. Als kinderen van de Heer kijken we naar Hem en hopen op zijn goedkeuring...
Alles onder controle!

Alles onder controle!

In een eerder artikel, "Kiest God of kies ik?", hebben we twee extreme denkwijzen over Gods soevereiniteit en de wil van de mens besproken, en hoe het geloof een gebalanceerde middenweg bewandelt tussen deze extremen. In dit artikel wil ik een...

Kiest God of kies ik?

Kiest God of kies ik?

Heeft God totale controle over alles, of hebben wij als mensen een vrije wil die de plannen van God kan sturen of zelfs kan dwarsbomen? Dit dilemma wordt vaak het probleem van predestinatie en vrije wil genoemd. De vraag die hierbij gesteld wordt...

Een veelkleurige eenheid

Is de diversiteit onder christenen niet te groot om een zichtbare eenheid uit te leven?  Diversiteit maakt deel uit van het DNA van de Kerk Wist je dat diversiteit weerspiegelen net één van de doelen is die God aan de christenen heeft gegeven? In een van zijn brieven...
Een eenheid die gezien wordt

Een eenheid die gezien wordt

Een praktische overdenking van Jezus' gebed voor eenheid onder christenen. Stel je eens een jonge vrouw voor die nog nooit in aanraking is gekomen met enige vorm van geloof. Op een avond scrolt ze doelloos...

Je ogen richten op God houd je op koers

Je ogen richten op God houd je op koers

Vroeg in de ochtend en mijn 1-jarige zoon is al druk bezig. Hij opent kasten, trekt laden open en gooit spullen op de grond, allemaal met een blik die ernst en doordachtheid uitstraalt. Het lijkt alsof hij overtuigd is dat hij iets nuttigs aan het...

De man die bereid was om te sterven

De man die bereid was om te sterven

In zijn commentaar op Efeze (p 200), vertelt James Montgomery Boice het volgende verhaal uit de geschiedenis van Kores, koning van Perzië. De vrouw...

Mag een kind een kind zijn?

Mag een kind een kind zijn?

"Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,dacht ik als een kind,overlegde ik als een kind" (1Kor.13:11) Kinderen zijn kinderen.  Lijkt heel...

In gesprek met Jehovah’s Getuigen

In gesprek met Jehovah’s Getuigen

Jehovah's Getuigen willen volgende waarheid niet geloven: Jezus is God! Zij geloven wel dat Jezus een god is,  maar wel één die geschapen werd, dus...

Nederig gebed om nederigheid

Nederig gebed om nederigheid

O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aanBevrijd mij, Jezus, van het verlangen geliefd te worden,van het verlangen verheerlijkt te...

Davids overgrootmoeder

Davids overgrootmoeder

"En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader...

Niet geven, maar zaaien

Niet geven, maar zaaien

“En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.” (2 Kor. 9:6) Zoals Johannes Calvijn al...

Genade en vrede

Genade en vrede

“Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is: genade zij u en vrede van...

Ware schoonheid

Ware schoonheid

Schoonheid wordt verkocht in ruil voor geld.Er is niets aantrekkelijks aan haarzelf,toch aanschouwen we hetgeen ze vormt als alles wat...

God-erende verdorven muziek?

God-erende verdorven muziek?

Iets dat als muziek in de oren klinkt is een uitstekend iets.  Muziek is dan ook een redelijk centraal iets in de beleving van de mensen, het is...

Leiden alle wegen naar Rome?

Leiden alle wegen naar Rome?

“Alle wegen leiden naar Rome” is een gezegde dat wel eens gebruikt wordt om aan te geven dat er verschillende methoden zijn om een doel te...

Wijsheid en/of geloof

Wijsheid en/of geloof

Wat is wijsheid?  Een vraag waar al veel over gefilosofeerd is.  De Bijbel omschrijft het op verschillende manieren en spoort iedereen aan om...

Leven door geloof

Leven door geloof

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Heb.11:1) Onlangs heb ik me weer...

Liever te voet

Liever te voet

We leven in een tijd waarin alles snel moet gaan, hoe sneller hoe beter.  Alles moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden, computers moeten...

Blog André

Blog André

Wat doe je als je op 49-jarige leeftijd te horen krijgt van de dokter dat je kanker hebt die zich al redelijk heeft verspreid in je lichaam?  Dit...

Altijd prijs (3)

Altijd prijs (3)

In onze studie over huichelarij (Matt.6:1-8, 16-18) hebben we al onderzocht wat het precies is en hoe het te werk gaat.  Het is als een sluw monster...

Opvoedingstip: Denk aan later

Opvoedingstip: Denk aan later

Sommigen van ons zijn opgegroeid met gemengde ideeën over gezag en onderwerping.  Geregeld twijfelen we of we al dan niet kunnen vereisen dat onze...

Altijd prijs (2)

Altijd prijs (2)

En?  Heb je de voorbije week je levens eens nagegaan of mijnheer Huichelarij ook in jouw hart schuilt en af en toe naar buiten durft komen zoals...

Altijd prijs (1)

Altijd prijs (1)

Sostratos van Knidos is een architect die leefde rond 300 v.Chr.  Sostratos kwam uit Knidos. Hij wordt als de bouwmeester beschouwd van de grote...

Gods wijsheid

Gods wijsheid

 Hij (God) is wijs van hart en sterk van kracht. (Job 9:4) Vorige keer hebben we onderzocht wat wijsheid is.  Wijsheid was het tegenovergestelde van...

Zoeken naar wijsheid

Zoeken naar wijsheid

"Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt." (Spreuken 3:13) Wat is wijsheid?  Volgens Van Dale is wijsheid verstandig...

Brood en wijn

Brood en wijn

"Tradities zijn er om in ere te houden", wordt wel eens gezegd.  Oude gewoonten die ooit ergens doelbewust zijn ontwikkeld en jaren later nog steeds...

Lichtgevend licht

Lichtgevend licht

Jezus' discipelen kregen niet enkel te horen dat ze het zout van de aarde waren, Hij ging Zijn rede verder met hun "licht van de wereld" te noemen. ...

Zoutend zout

Zoutend zout

Ken je dat, zo van die algemeen gekende uitdrukkingen die iedereen al eens heeft gehoord of gebruikt, maar die niet altijd even goed begrepen...

Niet morren… maar wat dan wel?

Niet morren… maar wat dan wel?

"Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een...

Victor-y

Victor-y

Charles Hadon Spurgeon zei eens: "Een kind van vijf, indien juist onderwezen, kan net zo echt geloven en wedergeboren worden als een volwassene."...

Een leven waard om te sterven

Een leven waard om te sterven

Stel je eens voor dat ik een week de tijd krijg om jou onopgemerkt te volgen.  Alles wat je doet of zegt zou ik kunnen volgen zonder dat je het zou...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »