Geniet van Gods goedheid en wijsheid terwijl je het getuigenis bekijkt van Mark, een voormalige rapper van de groep P.K.O.. Luister eens naar zijn levensverhaal.

Zie hoe God hem bevrijd heeft van de macht van zonde, hem overgeplaatst heeft in Zijn koninkrijk door Christus alleen en in hem een vernieuwde levenswandel teweegbrengt.

www.illbehonest.com