Als christen je middelen investeren met een doel

sep 20, 2022

Home 9 Actualiteit 9 Als christen je middelen investeren met een doel
(Leestijd: 3 minuten)

Waar ik op gewezen wordt in deze economische onzekerheid

De huidige energiecrisis en de prijsstijgingen doen ons nadenken over onze middelen en voorzieningen nemen voor toekomstige noden.  ‘k Kan me geen einde van een zomer herinneren waarin het verwarmen van het huis de komende winter een gangbaar gespreksonderwerp vormde.  We leven dan ook in een tijd die nu al ‘the roaring twenties’ wordt genoemd, een intense en onstuimige periode.  Maar deze onzekere tijden doen ook iets bijzonders naar voren komen.  Ze maken dat we verder kijken dan de dag van vandaag en voorzorgen te nemen.  Het is duidelijk dat wanneer het geld in de portemonnee in gevaar komt, we de toekomst niet zien als vanzelfsprekend en inspanningen willen doen die op langere termijn pas effect hebben.  En dat is zeker niet fout!  Het is gewoon een kwestie van verstandig en wijs omgaan met je omstandigheden en middelen.

Tijdens een van Zijn gesprekken met de discipelen haalde Jezus een soortgelijk voorbeeld aan van een onrechtvaardige rentmeester (Lukas 16:1-13).  Dat was iemand die de verantwoordelijkheid had gekregen om de bezittingen van een rijke man te beheren.  Deze rentmeester nam zijn job niet ernstig en ging nogal laks om met de middelen van zijn werkgever.  Op een dag kreeg de man het bericht dat hij naar zijn werkgever moest gaan om zijn werk te verantwoorden.  Heel goed beseffend dat dit gesprek zijn laatste werkdag zou beteken, dacht hij na over de gevolgen ervan en hoe hij de schade zoveel mogelijk kon beperken.  Lui en laks als hij was, wilde hij namelijk niet gaan werken of bedelen om geld.  Hij besliste daarom in allerijl om alle personen met een openstaande rekening bij zijn werkgever aan te spreken met het voorstel hun schuld sterk te verminderen wanneer ze deze onmiddellijk betaalden.  Hiermee hoopte hij zijn zakenrelaties goed te houden zodat hij daarop kon terugvallen wanneer hij geen werk meer had.  Toen zijn werkgever erachter kwam, was deze allesbehalve boos op zijn luie werknemer.  Want eindelijk had hij eens iets doordacht gedaan.

Wat Jezus wilde duidelijk maken met deze vreemde wending in zijn verhaal wordt duidelijk in de conclusie die Hij eraan koppelt:

‘Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht’ (Luk.16:8).

Een uitspraak om bij stil te staan en over na te denken.  Je kan bijvoorbeeld veel kritiek hebben op de beslissingen en het beleid van onze overheid, maar toch moet je haar nageven dat ze tracht vooruit te zien en te anticiperen op wat er de komende maanden kan gebeuren.  Maar hoe doen wij dat als ‘kinderen van het licht’?  Hoe gaan wij als christenen om met de middelen die we hebben en de toekomst die we verwachten?  Hoe verstandig gaan wij met elkaar om?  Dit zijn geen vragen om te oordelen, maar wel om oprecht aan te moedigen.  Als christenen hebben we van onze Heer één groot doel gekregen: God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf.  Hierbij roept de Heer ons op om samen te komen om Hem te loven en te prijzen en elkaar op te bouwen en te bemoedigen.  Daarnaast vraagt Hij aan ons om er samen op uit te trekken om Zijn goede nieuws, het Evangelie, te verkondigen en discipelen te maken.  Hoe verstandig en wijs pakken we dit aan?  Op welke wijze investeren we de middelen die de Heer ons heeft toevertrouwd?  Hoeveel zoeken we steun bij elkaar?  En in welke mate durven we nu beslissingen nemen waarvan we weten dat ze pas in de toekomst zullen renderen?

Gewoon enkele vragen die ik voor mezelf wil overdenken en beantwoorden terwijl de uitspraak van Jezus nazindert in mijn gedachten.  ‘k Hoop dat ze jou ook mogen prikkelen…

Translate »