G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Aanval op de volledigheid van de Bijbel

door apr 21, 2009

Doorheen de eeuwen is de Bijbel als Gods Woord zwaar aangevallen geweest. We kijken terug op de geschiedenis en zien hoe aanval op aanval ontstond tegen de volledigheid van de Bijbel. De Reformatie gaf het principe van Sola Scriptura (“Alleen de Schrift”) handen en voeten. Maar dit machtig principe lag al heel snel onder vijandelijk vuur…

Tot op vandaag is de strijd om de volledigheid van de Bijbel op alle fronten stevig aan de gang. Ontdek waar de oorlog om de Waarheid gestreden wordt…

1. Roomse theologie: De traditie is gelijk aan de Bijbel

“De Bijbel is niet de enige autoriteit voor geloof en praktijk.” Dit is wat de Rooms-katholieke kerk beweert. Het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt dit:

“Daarom moeten beide, overlevering en Schrift, met gelijke toewijding, vroomheid en eerbied worden aanvaard en vereerd”

– Vatticanum II, “Dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring”, Hoofdstuk II, Art. 9

Rome heeft zijn tradities verheven tot een status die gelijk staat aan de Heilige Schrift.

2. Liberale theologie: De Bijbel is niet waar

Begin vorige eeuw was het gevecht om het gezag en de autoriteit van de Bijbel. Er was een enorme aanval op het gezag van de Bijbel. Men twijfelde zeer sterk of de Bijbel waar is. Daar gaat het hier in Europa nog steeds om. En deze strijd is nog lang niet gestreden…

3. Charismatische theologie: De Bijbel is niet compleet

Daarna kwam de charismatische beweging. Termen die de toets van de eeuwen doorstaan hadden werden overboord gegooid. Het was niet zo zeer een gevecht of de Bijbel het woord van God is, maar de compleetheid van de Bijbel stond ter discussie. Woorden van kennis en profetie waren schering en inslag:

 • “God heeft mij verteld dat…”
 • “De Heer sprak tot mij…”
 • “Ik heb een woord van de Heer ontvangen…”

Persoonlijke ervaring stond boven de Bijbel. Gods Woord was niet compleet, er moest nog iets bij. En wat er bijgevoegd werd stond direct of indirect op hetzelfde niveau als de Bijbel. Lees Judas 1:3 ; Openb. 22:18-19.

4. Filosofische theologie: De Bijbel is niet toereikend

Daarna zagen we nog een enorme aanval op de Bijbel met een denken dat de Bijbel niet adequaat is. Deze filosofische theologie wordt gekenmerkt door uitspraken als:

 • “De Bijbel kan de mens van vandaag de dag niet helpen.”
 • “De problemen zijn veel gecompliceerder dan we in eerste instantie denken.”
 • “We hebben specialisten nodig om de mensen te helpen.”
 • “Psychologen en psychiaters zijn de “specialisten” om de mens te helpen.”

Dit is een enorme aanval op de toereikendheid van de Bijbel. Velen zeggen dat de Bijbel toereikend is maar rennen naar de psychiater voor hulp op geestelijk gebied. Er is een mix van waarheid en dwaling: “Wat zegt Freud over de mens?”

Maar hoe kunnen we groeien naar het beeld van Christus? Kunnen we met menselijke hulp en met menselijke methoden Gods doel bereiken? Lees Joh. 17:17; 2 Tim 3:16-17.

5. Managementtheologie: De Bijbel is niet het belangrijkste

De grote voorveronderstelling van deze theologie is dat de mens op zoek is naar God en dat wij met de juiste methode wedergeboorte kunnen vergemakkelijken of zelfs bewerkstelligen.

Symptomen van dit denken zijn uitspraken als:

 • “Deze zoekende mens mogen we niet afstoten maar we moeten juist alles op alles zetten om hem de gemeente binnen te krijgen.”
 • “Doe een buurtonderzoek en vraag waarom de mensen niet naar de kerk gaan.”
 • “Spreek de mensen aan op hun oppervlakkige noden en je hebt ze binnen.”
 • “De preek moet niet te lang zijn en mag zelfs overgeslagen worden.”
 • “We moeten niet de Bijbel maar het leven delen.”
 • “Spreek al helemaal niet over de hel want dat schrikt mensen af.”
 • “Marketing, management en entertainment zijn de sleutelwoorden om een gemeente te laten groeien.”

Veel megakerken in Amerika zijn hierop gericht.

Gods Woord leert echter dat geen enkel mens van nature of uit zichzelf naar de ware God zoekt en dat wedergeboorte van begin tot einde Gods werk is. Lees Romeinen 3:11 ; Efeze 2:8-9 ; Filip. 1:6 ; Hebr. 12:2.

6. Postmoderne theologie: De Bijbel is moeilijk te begrijpen

Dit denken bevat volgende symptomen. Al eens één van deze gehoord?

 • “De Bijbel is zeer onduidelijk.”
 • “Het is veel te moeilijk om dogmatische leerstellingen uit Gods Woord te halen.”
 • “Er is niets waar je zeker van kan zijn.”
 • “Iedereen heeft wel iets te delen.”
 • “We moeten niet denken dat de voorganger alleen de Bijbel kan uitleggen.”
 • “Elk mens kan iets aan het gesprek toevoegen.”
 • “De postmoderne wereld is niet te vergelijken met de tijd van de Bijbel.”

Dit zijn uitspraken van postmodernisten, aanhangers van de postmoderne theologie die leert dat de Bijbel moeilijk te begrijpen is.

Deze postmodernisten haten en vallen openlijk hen aan die bij de fundamenten van het geloof staan. Hen die een rotsvaste zekerheid hebben als het gaat over de Bijbel. Hen die een stevige overtuiging hebben zijn in de ogen van postmodernisten bekrompen, zwart-wit, te dogmatisch, arrogant, …

Lees 2 Petrus 1:3-42 Tim. 3:15-17Psalm 19 en 119.

Dat de Heer u mag bekwamen in de strijd voor de volledigheid van de Bijbel.

Sola Scriptura

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »