“De waarheid is altijd sterk, hoe zwak ze ook lijkt, en de leugen is altijd zwak, hoe sterk ze ook lijkt.”

Phillips Brooks