Door Hugo Bouter uit ‘Gods heilsplan’

Onze liefde tot God en tot de gelovigen

Ieder die uit God geboren is, uit water en Geest (d.i. door de werking van Woord en Geest), heeft dus een nieuwe natuur ontvangen die gekenmerkt wordt door liefde.

Waarop richt deze liefde zich nu? Het is in de eerste plaats w