Door Hugo Bouter uit ‘Gods heilsplan’

Gods liefde en onze respons

Meestal legt de Schrift de nadruk op de liefde van God tot