1 Joh.2:17 “En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”

Belofte

En de wereld gaat voorbij en haar begeren: ooit komt er een eind aan alles waar de wereldse mensen naar streven en begeren. Ze zullen zien dat datgene waar ze zich zo aan gehecht hebben allemaal waardeloos en tijdelijk was. En het kostbaarste geschenk in hun leven hebben ze niet aangenomen, Jezus Christus onze Verlosser. Maar begeerte is ook voor de gelovige iets waar we blijvend moeten tegen vechten. Ieder van ons is dagelijks schuldig aan het doen van zondige werken. Maar het grote verschil is dat de wereld hier vrede mee heeft en een christen deze dingen hoort te haten.

Joh.15:19 “Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.”

Als wij toch