“Wie God vreest, heeft niemand anders meer te vrezen.”

C.H.Spurgeon