“De mate van kracht van ons geestelijk leven is direct afhankelijk van de mate waarin we de zonde in ons leven doden (Romeinen 8:13).”

John Owen