“We worden geroepen om het kwaad in alle vormen in en om ons heen te weerstaan. We moeten leren dat in deze strijd alleen de kracht van de Geest ons de overwinning kan geven. Vertrouwen op onszelf kan alleen maar tot de ontdekking leiden dat we in deze strijd niet bij machte zijn en het onderspit moeten delven.”

J.I. Packer