Een minuut na de dood

Door Erwin W. Lutzer
Nederlandstalig
ISBN 978-9-077-66916-7
157 blz.
Thema’s: Leven na de dood, Hemel, Hel, Oordeel, Zekerheid

Schitterend theologisch én pastoraal boek voor iedere Christen. Dit is een meesterwerk in het Nederlands.


Erwin Lutzer schrijft helder en met stevige bijbelse onderbouwing.
Hij behandelt onderwerpen als:

 • Kunnen we leren van bijna-doodervaringen over wat er na de dood gebeurt?
 • Wat leert de Bijbel over de hel en het vagevuur?
  Wat is de ervaring in de hel?
 • Wat leer Gods Woord over de hemel? Hoe ziet de hemel er uit?
 • Welke dingen blijven dezelfde (continuïteit) en welke dingen zijn anders (discontinuïteit) met het leven voor en na de dood?
 • Hoe zit het met de dood van kleine kinderen?
 • Een schitterend stuk over de voorzienigheid van God.
 • Hoe zit het met zelfmoord?
 • Wat gebeurt er tijdens het sterven?
 • Hoe worden mensen geoordeeld die nog nooit van Christus gehoord hebben?

Het boek is een hele mooie mix van systematische theologie en praktische theologie (counseling).

Zo nu en dan werd ik tot tranen toe bewogen omdat het mijn beeld van God en Christus nog veel groter en mooier maakt.

Effect op mij

Dit is wat dit boek voor mij heeft betekend:

 • Een groter Godsbeeld.
 • Een meer schitterend beeld van Christus en Zijn werk als Herder tijdens het sterven van één van zijn kinderen.
 • Grotere dankbaarheid voor Gods voorzienigheid en soevereine leiding.
 • De troost en bemoediging van de leer van de hel (ja, die troost bestaat!).
 • Gods goedheid en genade is meer tastbaar geworden.
 • Een verlangen om asap intrek te nemen in het eeuwige leven.
 • Angst voor de dood vermindert drastisch.
 • Leven in totale rust, wetende dat onze Heer ook mijn sterven, en de manier waarop, leidt.
 • Een hoop tranen minder. 🙂

Inhoudsopgave

Zo is het boek ingedeeld:

 1. Pogingen om achter het gordijn te gluren
 2. Afdalen in de duisternis
 3. Opvaren in heerlijkheid
 4. Welkom! U bent er!
 5. Wonen in het nieuwe Jeruzalem
 6. Wanneer hades in de hel wordt geworpen
 7. Wanneer het gordijn voor u open gaat
 8. Vandaag weten waar u morgen zult zijn

Minpunt

Het is toch niet te geloven, maar ik heb mijn teen gestoten aan de laatste 3 blz. van het boek! Net voor de valreep faalt dit boek op één belangrijk punt:

De presentatie van het Evangelie bevat niet alle noodzakelijke onderdelen.

Lutzer wilt de lezer bemoedigen en het Evangelie presenteren zodat de lezer de zekerheid kan hebben van eeuwig leven met Christus in de hemel. De boodschap van het Evangelie mankeert echter volgende essentiële ingrediënten:

 • De oproep tot berouw en afkeer van zonde
  Nergens wordt een woord gerept over berouw en bekering van zonden.
 • De heerschappij van Christus
  Jezus Christus wordt enkel voorgesteld als Redder. Er wordt geen woord gerept over het feit dat Christus de Koning over uw leven wordt.
 • De kostprijs van het Evangelie: zelfverloochening & lijden
  Ook hier geen woord erover. Enkel het geschenk aannemen en genieten maar.
 • De goddelijkheid van Christus
  Wie is Christus? Welke Zoon van God? Dit komt eigenlijk niet duidelijk aan bod.

Een ander minpunt is dat Lutzer een zondaarsgebed schrijft als hulp om te bidden tot God. Er bestaat geen Bijbelse onderbouwing voor het bidden van een zondaarsgebed om gered te worden. De Bijbelse oproep is berouw & bekering van zonden. En die ontbreekt dus. Verder schrijft Lutzer op blz. 155, vlak vóór het zondaarsgebed:

“Dit gebed kan de schakel zijn die u met God verbindt.
En als u het gelovig bidt, zal God u ontvangen.”

O, is dat zo? Jammer dat hier geen bijbelse onderbouwing voor is.

Maar los van deze laatste 3 blz, is dit een schitterend boek en dus een warme aanrader voor iedere Christen.

Conclusie

Ga heen, koop dit boek en vernieuw uw denken met ontzag en dankbaarheid voor onze goede, genadige God…

Soli Deo Gloria