Volgens theoloog Albert Mohler laten de gruwelijke gebeurtenissen in Japan zien dat “de hele schepping zucht onder de zonde.” Wel benadrukt hij dat gebed voorop staat: “We moeten bidden voor de mensen in Japan. We moeten bidden voor de levens die gered zijn en voor de rouwende families die dierbaren verloren hebben. We moeten bidden dat deze gruwelijke ramp ertoe zal leiden dat het Japanse volk de Heer aanroept als hun enige hoop en toevlucht.”

Mohler: “Desondanks heeft Jezus zijn discipelen gewaarschuwd niet de conclusie te trekken dat een natuurramp een direct gevolg is van de zonden van degenen die eronder lijden (Lucas 13:1-5). God zorgt ervoor dat de regen valt op zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen (Matte