In het verleden behandelde God ons als zondaren,
In het heden behandelt God ons als Zijn kinderen,
In de toekomst zal God ons behandelen als Zijn dienaren.

David Legge