De heerschappij van Christus

Een prachtige tekening die dit uitbeeldt, met een prachtig bijbelvers:

“Ik ben met Christus gekruisigd;
en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij”
– De apostel Paulus @ Galaten 2:20

Het opschrift van de tekening luidt:

Lord, bend that proud and stiffnecked “I,”
Help me to bow the neck and die,
Beholding Him on Calvary,
Who bowed His Head for me.

En u, geliefde bezoeker?

Is Christus uw Heer? Is hij uw Koning?
Wilt u liever uw eigen leven leiden? Of buigt u voor Hem, elke dag opnieuw?

Haat u steeds meer uw eigen zonde of blijft u ze stiekem koesteren?
Is Zijn heerschappij zichtbaar in uw leven?

“Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel zo in Hem”
– De apostel Paulus @ Kolossenzen 2:6

Dat de Heer u Zijn genade mag schenken
en dat u Hem Heer laat zijn in al uw wegen.

(Auteur van de afbeelding onbekend. Auteur van gedicht: Roy Hession.)