“Heer, buig deze trotse Ik, zo groot,
buig en leid het naar de dood,
Laat Hem zien aan het kruis zo hoog,
Die daar Zijn hoofd voor me boog.”