Iedereen wordt geregeld geconfronteerd met dingen die anders lopen dan gepland.  Dit kan gaan om onbenullige dingen zoals een vogelpoep op een pas gewassen auto, maar ook om ernstige, soms zelfs levensbedreigende, dingen zoals ziekte of ongeval.  Allemaal dingen die over ons komen en vaak zorgen voor een mistige en sombere kijk in dit leven.

Hoe onverwachts en onberekenbaar alles soms ook mag lijken, toch is de Bijbel te midden van deze ogenschijnlijke tegenslagen als een bril die ons in staat stelt om een helder beeld te hebben in dit alles.  Zullen we eens samen er doorheen kijken?  Let dan wel dat je de juiste bril neemt zodat je geen vervormd beeld krijgt van de werkelijkheid!

bril geen christen bril christen

 (klik op een van de afbeeldingen om de juiste bril te kiezen.)

 

” Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Psalm 119:105)