Het vrolijke huisgezin

Een handreiking met allerlei informatie over het ouderschap om iedere ouder, die met deze grote verantwoordelijkheid aan de slag wilt gaan en naarstig streeft naar een Godvruchtig gezin, toe te rusten.

“Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” (Jozua 24:15)

Boeiende preken

 

Interessant leesvoer

Ouders

 

Kinderen

 

Nuttige websites

 

Aanmoedigende films

 

Goede artikelen

PrintFriendly and PDF

Wijsheid en/of geloof

Wijsheid en geloof

Wat is wijsheid?  Een vraag waar al veel over gefilosofeerd is.  De Bijbel omschrijft het op verschillende manieren en spoort iedereen aan om wijsheid op te zoeken (Spreuken 1:20-21).  Het zoeken naar de juiste handeling in een bepaalde situatie is dan … Lees verder

Hoe kies ik… ?

Hoe kies ik?

Hoe kies ik… ? Vier eigentijdse themalessen voor ouders, kinder- en jeugdwerkers Vier eigentijdse thema’s met vragen die alle ouders prikkelen in het godsvruchtig opvoeden van hun kinderen.  Muziek, computerspelletjes, vrienden en hobby’s staan dan ook centraal in de leefwereld … Lees verder

Liever te voet…

te voet

We leven in een tijd waarin alles snel moet gaan, hoe sneller hoe beter.  Alles moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden, computers moeten sneller werken, etc. want ‘tijd is geld’!  Anderzijds zien we ook dat de communicatiemiddelen als gsm, email, etc. … Lees verder

Opvoedingstip: Herken de drie gedragsperikelen

opvoedingstip

Een slecht gedrag is een uitdaging voor ieder gezin en frustreert vele ouders.  Wanneer bovendien de kinderen niet geleerd wordt hoe ze met hun houding moeten omgaan, worden ze geleidelijk aan volwassenen met een slecht gedrag.  Een manier om kinderen … Lees verder

Kinderles — De wapenuitrusting van God

De wapenuitrusting van God Een les van Paulus uit Efeze 6:11-17 We zijn in een strijd! We hebben een vijand die God haat en zoveel mogelijk wilt stelen of wegroven van God. Maar God laat niet toe dat zijn kinderen zomaar … Lees verder

Opvoedingstip: Denk aan later

denk aan later

Sommigen van ons zijn opgegroeid met gemengde ideeën over gezag en onderwerping.  Geregeld twijfelen we of we al dan niet kunnen vereisen dat onze kinderen gehoorzamen. Maar gehoorzaamheid is meer dan enkel een principe bij de opvoeding.  Het is een … Lees verder

Opvoedingstip: Zoek naar openingen in het hart

sleutel tot het hart

Als ouders verlangen we ernaar om waardevolle relaties te hebben met onze kinderen.  Deze relaties zorgen vaak voor mogelijkheden om te onderwijzen omdat intieme momenten het hart open stellen.  Wanneer de kinderen nog klein zijn komen deze intieme momenten geregeld, … Lees verder

Leef in de wereld (3)

Geschapen naar Gods beeld, maar nog niet volleerd Door onze creativiteit en ijver blijmoedig en in vertrouwen op God te ontplooien maken we Hem groot in ons werk (cf. Kol.3:23). Iedere generatie staat op de schouders van de vorige generatie … Lees verder

Pijlen in de koker

Pijlen in de koker

Pijlen in de koker Een vernieuwd beeld over geboorteplanning bij christenen Ieder christelijk koppel dat zich met elkaar wilt verbinden (of reeds heeft verbonden) door een huwelijk wordt vroeg of laat geconfronteerd met de kwestie over geboorteplanning. Hoeveel kinderen willen … Lees verder

Kinderen vaak onderschat

“Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u … Lees verder

Geloof jij werkelijk wat je zegt?

Op de zondagsschool vertelde een dominee van de kruisiging en dood van de Heere Jezus. Een kind zei na afloop: ”Dat verhaal kan niet waar zijn.” “Waarom?” vroeg de predikant. “Als het waar was”, antwoordde het kind, “zou u tranen … Lees verder

Wakker worden papa!

Wakker worden papa!

D.L.Moody vertelde eens over een vader die op een zondagmiddag in het veld was gaan wandelen met zijn kleine kind.  Omdat het zo vreselijk warm was, ging hij lekker in de schaduw onder een boom liggen. Zijn kleintje rende heen … Lees verder

Jong geleerd is oud gedaan!

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. (Spr.22:6) “ Kinderen zijn nog te klein om onderwezen te worden uit de Bijbel.  Ze begrijpen het toch niet en … Lees verder

Kinderen opvoeden heeft eeuwigheidswaarde!

Kinderen opvoeden heeft eeuwigheidswaarde

“Het opvoeden van kinderen… als je er niets voor doet gaat het vanzelf, als je er moeite voor wilt doen kost het tonnen energie!” Kinderen grootbrengen is niet hetzelfde als ze opvoeden.  God geeft ouders de opdracht hun kinderen op … Lees verder

Kinderen hebben ingebouwd geloof in God?!

children

Evolutietheorie is onnatuurlijk voor het menselijk brein Wetenschappelijke onderzoeken van de laatste 10 jaar tonen aan dat jonge kinderen een ingebouwde neiging hebben om in God of in een ‘hoger Wezen’ te geloven. Dat beweert Dr. Justin Barrett, een leidinggevende … Lees verder