De meest waardevolle uitkomst van tegenspoed is de verdieping van onze relatie met God. In de moeilijkheden leren we te buigen voor zijn soevereiniteit, te vertrouwen op zijn wijsheid en troost te putten uit zijn liefde.

Jerry Bridges