“Iemand die niet bereid is God te gehoorzamen op ieder terrein van zijn leven, kan geen heiliging nastreven. De heiliging die in de Bijbel beschreven wordt, betekent meer dan ons alleen maar afzijdig te houden van de morele vervuiling van de wereld om ons heen. Het roept ons op God te gehoorzamen, zelfs al moeten we daardoor een prijs betalen, een weloverwogen offer brengen of daardoor gevaar lopen.”

Jerry Bridges