“Geloof en heiliging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gehoorzamen van Gods bevelen betekent meestal ook dat we Gods beloften moeten geloven. Een definitie van geloof zou kunnen zijn: “De geopenbaarde wil van God gehoorzamen en Hem vertrouwen voor de gevolgen daarvan.”

Jerry Bridges