“Het is niet Gods bedoeling ons leven te verbeteren, het tot een bepaalde trap van beschaving omhoog te voeren, want het is voor Hem onbruikbaar, omdat het tot een ander rijk behoort dan het Zijne.  Hij kan de mens, zoals hij nu is, niet tot heerlijkheid brengen.  Hij moet een nieuwe mens hebben; een mens, die opnieuw geboren is, uit God geboren.  Wedergeboorte en rechtvaardiging gaan hand in hand.”

Watchman Nee