“Het denken aan U raakt de mens zo diep, dat hij geen vrede vindt, tenzij hij U looft, want U hebt ons geschapen voor Uzelf. Onze harten kennen geen rust, tot zij rusten in U.”

Aurelius Augustinus