Eén van mijn favoriete liederen… Een lied boordevol Bijbelse theologie… Een gezang waar de grootheid van God centraal staat…

In mijn optiek een geschikt lijflied voor een gemeente. 😉 Geniet er van…

O, Heer mijn God

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel            )
tot U, o Heer mijn God:     ) 2x
hoe groot zijt Gij,              )
hoe groot zijt Gij!              )

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel            )
tot U, o Heer mijn God:     ) 2x
hoe groot zijt Gij,              )
hoe groot zijt Gij!              )

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein:
Dan zingt mijn ziel            )
tot U, o Heer mijn God:     ) 2x
hoe groot zijt Gij,              )
hoe groot zijt Gij!              )

(c) Kingsway’s Music / Universal Songs
Tekst: Stuart K. Hine. Muziek: Carl Boberg
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld