“Christendom is Christus. Het is geen filosofie, ja, zelfs geen religie. Onze Heer Jezus Christus is de Alpha en de Ome­ga, de Eerste en de Laat­ste. Met andere woorden, Hij is de enige Autoriteit.”

D. Martyn Lloyd-Jones