“Wie Gods geboden niet zo nauw neemt en de mensen aanmoedigt om hetzelfde te doen, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert aan anderen, zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.”

Jezus Christus