Het welvaartsevangelie doet ons geloven dat als je Jezus kent als je Verlosser, je leven van een leien dakje zal gaan lopen. De realiteit, en bovenal de Bijbel, leren ons iets heel anders. Lijden is een onderdeel van ons leven hier op aarde. Het Koninkrijk zonder tranen, zonder lijden, zonder dood zal door onze Heere opgezet worden wanneer Hij terugkomt op de wolk, maar tot die tijd mogen we tegenspoed verwachten in ons leven.

Onze hoop ligt echter hierin dat God dit lijden gebruikt ten goede voor hen die Hem liefhebben en die naar Zijn voornemen geroepenen zijn. Hij gebruikt het om ons meer op Jezus te doen lijken. Om ons te leren te volharden in de hoop die voor ons ligt. Te leven in afhankelijkheid van Hem alleen en om ons te leren dat Zijn genade genoeg is. Om ons zo te vormen dat we op een dag heilig en onberispelijk voor Zijn troon mogen staan.

Hoe goed ik dit ook allemaal weet, toch is het thema ‘lijden’ een hekelpunt voor me. Vaak maak ik hypotheses van mogelijk lijden dat God in Zijn soeverein plan nog zal toelaten in mijn leven en dan word ik bang. Wat ik wil leren begrijpen is waar die angst vandaan komt en vooral hoe ik er tegen kan vechten.

Johannes de doper zegt in Joh. 3:30: “Hij moet wassen (groter worden), ik moet minder worden.” Wanneer we bang zijn, twijfelen, zondigen,… maken we in feite steeds God kleiner dan Hij is of onszelf groter. Of beide.

Laten we eens nader bekijken wie God is en wie wij zijn om dan te zien waar de balans uit evenwicht is en waarom we bijgevolg vrezen voor het lijden.

Wie is God?

 

Ik heb eens gehoord dat je het karakter van God kan vergelijken met een diamant. Als je de diamant draait en keert ontdek je steeds nieuwe facetten, maar allemaal even mooi. Toch hebben we vaak de neiging bepaalde karaktertrekken eruit te lichten en anderen op de achtergrond te houden. Onze God is echter perfect in harmonie met Zichzelf. Om God te kunnen vertrouwen moeten we Hem meer en meer leren kennen, in al Zijn volheid.

De Bijbel leert ons dat God wijs is, heilig, soeverein, almachtig, rechtvaardig,…

Rom. 11:3 (hsv) “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,